Ik weet hoe mijn erfgenamen kunnen genieten van mijn vermogen. #BedanktMakelaar 
 
BROGEN_2000101_330X330px_vignettes_INSID

Na je hele leven gewerkt en gespaard te hebben, wil je uiteraard dat je kinderen en kleinkinderen meer dan de staat genieten van het opgebouwde vermogen. Je verzekeringsmakelaar kan je beter dan wie ook helpen om je successie te optimaliseren.

Omdat hij je situatie door en door kent, kan hij je deskundig, objectief en degelijk advies geven.

Regel je successie op voorhand
 

Ook al zijn er leukere dingen in het leven, toch is het beter om alles goed op voorhand te regelen. Zo verhelp je eventuele toekomstige conflicten en vermijd je vooral dat de erfgenamen zich blauw betalen aan successierechten. En je krijgt de kans om de datum vast te leggen voor de overdracht van het volledige of gedeeltelijke vermogen. Een vervroegde vermogensoverdracht houdt ook verschillende voordelen in.

Het is interessanter om je kinderen te laten erven op hun 30ste dan op hun 50ste.

Geld heb je vooral nodig wanneer je jong bent en het leven pas begint. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je al een carrière uitgebouwd en een gezin gevormd hebt.

Al gehoord van een verzekeringsgift?
 

Je verzekeringsmakelaar kent het principe van schenking van een verzekeringscontract als geen ander. Hier worden alle rechten van de verzekeringnemer op een contract gratis overgedragen. De twee grootste voordelen: je doet afstand van een deel van je vermogen waardoor je belastbare grondslag en de erfbelasting dalen. En je geniet van het vaste belastingtarief voor schenkingen van roerende goederen (3,3% in Wallonië), dat veel voordeliger is dan het progressieve successierecht (tot 30% in rechte lijn). 

Conclusie

Je verzekeringsmakelaar is je beste partner om je successie te plannen en je toekomst rustig voor te bereiden. Zo kun je je in deze moeilijke tijden toch nog met iets belangrijks bezighouden: voor jezelf en voor de anderen zorgen.

Over hetzelfde thema

BROGEN_2000101_330X330px_vignettes_NL.pn
BROGEN_2000101_330X330px_vignettes_BELAN